announcementDuyurular
Pervane montajında dikkat edilecek hususlar

Bu konuya web sayfamızın UYARI bölümünde fotoğrafları ile beraber erişebilirsiniz. http://paramotorpervanesi.com/tr/5-uyari

Ahşap pervaneler ilk defa paramotora bağlanırken doğru şekilde takıldığından emin olmak gerekir. Doğru şekilde monte edilmeyen veya doğru yöntemle sıkıştırılmayan, yeteri kadar sıkılmayan, yanlış bağlantı elemanı kullanılan pervaneler yeteri kadar güç üretemez ve sarsıntıya dolayısıyla da konfor kaybına sebep olur. Doğru şekilde montaj yapılması aşağıda tarif edilmiştir. Elbette farklı yöntemler de olabilir. Burada amaç ahşap malzemeyi eşit olarak sıkıştırmak ve bir tarafa doğru fazla ezilme sonucu yatmasına (yamulmasına, dönük olmasına) sebep olmamaktır.

Saplamalar el ile boşluğu alındıktan sonra anahtar ile sıkılmaya başlandığında, her saplama 45 derece sıkılıp karşısındaki saplama 45 derece sıkılarak diğer saplamalar da aynı şekilde karşılıklı 45 derece sıkılmaya devam ederek sıkılmalıdır.

Aksi halde bir saplama tam sıkılıp diğeri sıkılırsa ahşabın bir tarafı çok ezildiğinden pervanede yan duruş söz konusu olacaktır. Bu durumda uzunlamasına olan eksendeki yan duruşun farkına varılabilir ancak kısa eksendeki sapma fark edilemeyeceği için dinamik balans oluşacaktır. (Yani pervanenin bir tarafının pitch açısı azalırken diğer tarafın pitch açısı artacağı için bir taraf az güç üretirken diğer taraf fazla güç üretmeye çalışacak, bu da dönme esnasında balans varmış gibi paramotoru sallanmaya zorlayacaktır).