announcementDuyurular
Paramotor ve Sıcak Hava Balon Fan Pervanelerinde Balans Problemi

Balans; İngilizce "denge ve muvazene" anlamına gelmektedir. Pervanenin balansının bozuk olduğu, titreşimli ve sesli çalışmasından rahatça anlaşılabilir.

Balans çeşitleri nelerdir?

Statik ve dinamik olmak üzere temelde iki çeşit balans vardır. Statik balans; pervanenin merkezinden her iki tarafın eşit ağırlıkta olmasıdır.

Dinamik balans ise, pervanenin montajından sonra, dönmesi esnasında sarsıntılı çalışmasıdır. Balon fan pervanelerinin 3.000 devir/dk hızında döndüğü düşünülürse, balansın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Balansın nedenleri nelerdir?

Balansın çeşitli nedenleri vardır:

  1. Balon şişirme fan motorundan (bilya ve yataklardan) kaynaklanan balans
  2. Fan pervanesinden kaynaklanan balans
  1. Balon şişirme fan motorundan kaynaklanan balans: Eğer motorunuzun rulmanları ve/veya yatakları bozulmuşsa, pervanenizin balansı ne kadar mükemmel olursa olsun, şişirme fanınız titreşimli çalışır. Bu durum ileride motorunuza da daha büyük zararlar vereceği için rulmanların ve yatakların düzenli olarak kontrol ve bakımı gerekir.
  2. Fan pervanesinden kaynaklanan balans:
  1. İmalat hataları: Pervanede üretim hatası olarak, merkezden uca kadar olan iki kısım arasında ağırlık farkı olması statik balansa neden olur. Yine merkezden uca kadar olan kısımda, iki taraf arasında pervane açısında (adım) fark varsa bu da dinamik balansa neden olur.
  2. Montaj esnasında yapılan hatalar: Gerek paramotor pervanelerinde, gerekse balon fan pervanelerinde flanş kullanılması çok önemlidir. Pervanenin özellikle ilk montajı esnasında nelere dikkat edileceği ve nasıl takılacağı, web sitemizdeki sayfamızda anlatılmıştır (bkz. http://paramotorpervanesi.com/tr/5-uyari). Gerçi balon fan pervanelerinin uzunlukları paramotor pervanelerine kıyasla odukça kısadır. Bu nedenle de uzun eksende olacak balans azdır. Fakat yine de az bir özenle önlenebilecek bir balansa sebep olmak anlamsızdır.
  3. Kullanım ve taşıma esnasındaki yıpranma ve kırılmalardan kaynaklanan balans: Balon pervanelerinin Türkiye’deki kullanım şartları gereği, toz, taş, vb. maddelerin çarpması sonucu ezilme ve kopmalara maruz kalmaktadır. Bu durumda doğal olarak pervanenin balansı bozulmaktadır. Genellikle ticari firmaların eğilimi, pervane tamamen parçalanıncaya kadar kullanmak şeklindedir. Bu yaklaşım kısa vadeli maliyet açısından doğru gibi görünse de, aşırı balanslı bir pervanenin rulmanlara ve yatağa, dolayısıyla da motora vereceği zarar hesaba katıldığında orta ve uzun vadede daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Ayrıca balon şişirme fanlarının aşırı titreşimle çalışması sonucu gezmesi veya devrilmesi, personel ve yolcular açısından tehlikeli durumlar oluşturmaktadır. Sabahın çok erken vakitlerinde insanların uykulu ve dalgın olduğu dikkate alındığında konunun önemi daha da artmaktadır.

NETİCE: Her sahada olduğu gibi, arızalandıktan sonra tamir etmek yerine, koruyucu ve önleyici bakım ve tedbirler alınması, can güvenliği ve maliyetler açısından daha makuldür. Bu kapsamda; balon şişirme fan motorlarının periyodik olarak bakıma tabi tutulması ve ve kabul edilebilir bir seviyenin üzerinde yıpranmış ve balansı bozulmuş pervanelerin değiştirilmesi tavsiye edilebillir.